Visie

Onze visie op onderwijs

Wij dragen zorg voor duurzaam leren en een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 12 jaar, zodat zij een basis krijgen om te leren voor het leven. Door het kind centraal te stellen helpen wij ze om hun kwaliteiten te leren kennen en deze verder te ontwikkelen.

Onze visie op de brede school

In onze visie is een brede school een school die als hoofddoel heeft het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar

Onze visie op ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. Dat ouders en school op één lijn zitten. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en de school speelt daarin een onmiskenbare rol. Door met elkaar de dialoog aan te gaan, via onze communicatiekanalen, inloopuur, MR, AC, zijn de wederzijdse verwachtingen van ouders en school duidelijk.

Missie

Onze missie luidt: Samen leren wij meer!

  • Kinderen leren op hun niveau. Wij zorgen voor een uitdagend en ontwikkelingsgericht aanbod.
  • Kinderen worden uitgedaagd om zelfstandig te werken en actief te leren.
  • Wij maken leren zichtbaar en leren voor het leven.