Bestuur

Het bestuur: Florente Basisscholen

Onze school valt onder de het bestuur van de stichting Florente. Florente basisscholen is de nieuwe naam voor de schoolbesturen Stichting Spiritbasisscholen (Spirit) en Openbaar Onderwijs Primair (OOP). Op 1 augustus 2018 was de bestuurlijke fusie een feit en werd Florente basisscholen de nieuwe naam voor het schoolbestuur met twaalf scholen in de plaatsen Diemen, Driemond, Duivendrecht, Muiderberg en Weesp.

Florente basisscholen is een samenwerkingsstichting in het geven van openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs in afzonderlijke scholen voor openbaar en respectievelijk bijzonder onderwijs.

De Florente basisscholen geven onderwijs op basis van de volgende kernwaarden:

  • SAMEN
  • RESPECT
  • DUURZAAMHEID
  • VERANTWOORDELIJKHEID
  • VEILIGHEID

In ons strategisch beleidsplan dat u op de website van Florente kunt vinden, lichten we deze kernwaarden toe.

Meer informatie over de Florente basisscholen vindt u op www.florentebasisscholen.nl 

 

Algemeen bestuur

Het motto van Florente basisscholen is ‘Leren voor het leven’. Het doel van Florente is om toe te werken naar een lerende organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat

Florente basisscholen wordt bestuurd door een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur dat toezicht houdt op het dagelijks bestuur. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen en binnen het bestuurskantoor.

Florente gebruikt een Raad van Beheermodel voor haar besturing. Het bestuur van Florente wordt ondersteund door een staf. Het DB en de staf werken samen vanuit het bestuurskantoor.

Dagelijks bestuur

Hans Ploeg is de directeur bestuurder van Florente basisscholen. Samen met zijn collega’s van het bestuurskantoor en de schoolleiders werkt hij aan de volgende portefeuilles: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & organisatie, Communicatie, Financiën & beheer en huisvesting & materiaal.

 

Hans Ploeg

Directeur/bestuurder

Sportlaan 2A
111PX Diemen

directie@florentebasisscholen.nl