Activiteitencommissie

Wij zijn een actieve commissie van ouders, die samen met de school leuke activiteiten voor onze kinderen organiseert, die niet tot de onderwijstaken behoren. Daarnaast verrichten wij hand- en spandiensten bij thema’s en uitstapjes van de school. Ook organiseren we zelf een aantal activiteiten zoals de avondvierdaagse en de kerstborrel voor ouders. Dit doen wij natuurlijk niet alleen. Voor verschillende activiteiten vragen wij de hulp van de leerkracht of van andere ouders in. Er is altijd plaats voor hulp! Heb je zin om ook actief te worden op school, dan kan dit op verschillende manieren:
  • Je kunt meehelpen aan de organisatie van een activiteit als hulpouder bij een activiteit.
  • Je kunt lid worden van de AC, waarbij je ongeveer 2 activiteiten per jaar organiseert en meedenkt in de AC-vergaderingen (ongeveer eens per 7 weken).

Lijkt het je leuk om mee te helpen bij activiteiten of lid te worden van de AC, mail dan naar ackersenboom@gmail.com of spreek één van ons aan. We ontvangen alle hulp met open armen. Vele handen maken immers licht werk.

Tot snel!

De Activiteitencommissie:

Florence Lam (Voorzitter)
Joyce Pronk (penningmeester)
Maryon Akkerman (secretaris)