OC / MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Algemeen bestuur

Het motto van Florente basisscholen is ‘Leren voor het leven’. Het doel van Florente is om toe te werken naar een lerende organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat

Florente basisscholen wordt bestuurd door een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur dat toezicht houdt op het dagelijks bestuur. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen en binnen het bestuurskantoor.

Florente gebruikt een Raad van Beheermodel voor haar besturing. Het bestuur van Florente wordt ondersteund door een staf. Het DB en de staf werken samen vanuit het bestuurskantoor.

Dagelijks bestuur

Hans Ploeg is de directeur bestuurder van Florente basisscholen. Samen met zijn collega’s van het bestuurskantoor en de schoolleiders werkt hij aan de volgende portefeuilles: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & organisatie, Communicatie, Financiën & beheer en huisvesting & materiaal.

 

Hans Ploeg

Directeur/bestuurder

Sportlaan 2A
111PX Diemen

directie@florentebasisscholen.nl