Procedures

Natuurlijk kent de De Kersenboom ook een aantal procedures en schoolregels.

Klachtenprocedure

Als er klachten zijn omtrent het functioneren van een kind, de gang van zaken binnen de Kersenboom, moet de klacht eerst besproken worden bij diegene die het rechtstreeks aangaat. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u terecht bij het bestuur. Zowel voor de school als de kinderdagopvang is er een klachtenprocedure.

Procedures omtrent aanmelden, weigeren, schorsen en verwijderen van leerlingen

U kunt telefonisch een afspraak maken om uw kind aan te melden. De directie geeft informatie over de werkwijze van de school. Ook kunt u een kijkje nemen in de school om de sfeer te ‘proeven’.

Procedure gronden voor vrijstelling

Bij het aanmelden van uw kind heeft de directie u van alles verteld over het onderwijs dat op school gegeven wordt. Soms, bij hoge uitzondering, kunnen ouders de school vragen of het mogelijk is hun kind niet aan een bepaalde onderwijsactiviteit te laten deelnemen. De school beslist dit niet zelf, dat doet het schoolbestuur.

Huisregels computers en nieuwe media

De Kersenboom kent ook regels om de leerlingen te beschermen op internet en met (nieuwe) media.