Bestuur

De afdeling onderwijs van de Kersenboom valt onder de besturen van stichting OOP en stichting Spirit. Beide besturen hebben een samenwerkingsverband. Afgevaardigden van beide besturen vormen het toezichthoudend bestuur van de Kersenboom. Voordelen van de samenwerking zijn het benutten van elkaars expertises op de bovenschoolse gebieden van financieel beheer, onderwijsontwikkeling en bestuur. De stichting OOP heeft drie scholen in Diemen: De Octopus in het centrum, De Venser in zuid en ’t Palet in noord en in Duivendrecht de Grote Beer. Stichting Spirit heeft zeven oecumenische basisscholen, waarvan de Duif en de Ark te Diemen, de Terp, de van der Muelen-Vastwijk school, de Kors Breijer school te Weesp, de Jan Woudsma school te Driemond en de Oranje Nassauschool te Muiderberg. De brede school “de Kersenboom” is als enige school in Diemen een algemene toegankelijke school. Beide besturen vinden het belangrijk dat kinderen met verschillende achtergronden hier welkom zijn en zich thuis kunnen voelen.

Taken van de besturen

De algemene directies van beide stichtingen voeren namens de besturen alle taken uit, die volgens de wetbij een schoolbestuur berusten.

Algemene directie Openbaar Onderwijs Primair

Dhr. A.D. Bains, Algemeen directeur
Kriekenoord 13,
1111 PT Diemen
Telefoon 020 – 695 2135

Algemene directie Spirit basisscholen

Dhr. J. Boomsma, Algemeen directeur
Mevr. A. van Doesburg, Adjunct directeur
Kriekenoord 13
1111PT Diemen
Tel: 020-7531144

De doelstellingen van de besturen

Algemeen

De stichtingsbesturen stellen zich ten doel om door middel van bestuurlijke bovenschoolse samenwerking tekomen tot een bundeling van deskundigheid en menskracht gericht op:
 1. Een efficiëntere inzet van middelen.
 2. Risicobeheersing.
 3. De inhoudelijke en programmatische vormgeving van brede scholen.
 4. Het behalen van (een deel van) de strategische doelen van de afzonderlijke partijen.

De Kersenboom

De besturen willen voor de Kersenboom het volgende bereiken:
 1. Brede en kwalitatief hoogwaardige wijkvoorzieningen.
 2. Zoveel mogelijk kinderen tussen 0 en 13 jaar.
 3. Keuzemogelijkheid op het gebied van levensbeschouwing.
 4. Onderwijsmethoden die aansluiten op minimaal drie verschillende niveaus.
 5. Een 11 of 12 uurs- dagprogramma.
 6. Onderwijs, competentieontwikkeling en vrijetijdsbesteding staan centraal en sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan.
 7. Een integraal pedagogisch klimaat.
 8. Zoveel mogelijk doorgaande leerlijnen.
 9. Een breed, integraal en doorgaand kinddossier.