OC / MR medewerkers

Vanuit de kinderdagopvang en de school heeft een aantal ouders zitting genomen in een gecombineerde MR/OC. Zij geven advies (gevraagd en/of ongevraagd) en/of instemming betreffende schoolzaken.

Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool in Nederland is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR van De Kersenboom telt zes leden, die zijn gekozen door de geleding die zij vertegenwoordigen. De MR heeft als kerntaak de samenwerking tussen ouders, docenten en directie van de school goed te laten verlopen.

Om iedereen inzicht te geven in de speerpunten van de MR voor het schooljaar 2018-2019, is er een Jaarplan opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld wat de bevoegdheden zijn van de MR, maar ook de missie, visie en werkwijze van de MR.

Wilt u het jaarplan ontvangen of heeft u nog vragen? Spreek dan een van de MR leden aan of stuur een e-mail naar mr@bsdekersenboom.nl

De MR bestaat uit de volgende leden :

  • Cor Jabaaij (Ouder)
  • Sofieke Dirksen (Ouder)
  • Joyce van Langen-Gerritsen (Ouder)
  • Sanne Mars (Leerkracht)
  • Floor Tettero (Leerkracht)
  • Annelie Donkers (Leerkracht)

Oudercommissie

KDV Kersenboom en BSO Kersenbende hebben een eigen Oudercommissie (OC Kersenboom). De OC bekijkt vooral of het beleid van KMN Kind & Co goed wordt uitgevoerd in de dagelijkse gang van zaken op de opvang.

Momenteel bestaat de OC uit 4 leden:

  • Ruth Hakkenberg
  • Wieske Ebben
  • Raymond Berghouwen
  • Edwin van der Wijngaard

De OC is bereikbaar via het e-mailadres: ockersenboom@kmnkindenco.nl.