LogoDe Kersenboom is een neutrale school in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep, dichtbij het centrum van Diemen. Wij zijn een echte wijkschool voor de (toekomstige) kinderen van deze nieuwbouwwijk . De Kersenboom is een school waar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn en zich thuis kunnen voelen. Wij bieden ouders en hun kinderen een dagarrangement van 07:45 t/m 18.30 uur waarbinnen het onderwijs zich afspeelt volgens een continurooster van 08:00 t/m 14.00 uur.

Er wordt inmiddels alweer een tijdje flink gebouwd op Plantage de Sniep en het leerlingenaantal groeit daardoor gestaag. Het aannamebeleid is hierop aangepast. Kinderen die woonachtig op de Sniep zijn, hebben voorrang bij plaatsing. Indien er meer plaatsen beschikbaar zijn worden in eerste instantie kinderen uit Diemen toegelaten. Daarna pas andere postcodegebieden.

De prachtige nieuwbouw komt in zicht. De architect is bekend, het ontwerp klaar. In 2017 zal begonnen worden met het bouwen van de school. De verwachting is dat wij bij de start van schooljaar 2018-2019 ons nieuwe gebouw in gebruik gaan nemen.

Logo

Nieuwsbrief mei 2017

Protocol vrijstelling schoolbezoek en te laat komen, Bezoek Artis groepen 3, Bezoek Anne Frankhuis groep 7-8, Schoolreisje groepen 1 t/m 6 en nog veel meer….

nieuwsbrief mei 2017

Samenvatting presentatie nieuwbouw

Hierbij een samenvatting/sfeer impressie gepresenteerd door de architect gegeven voor ouders en omwonende van de nieuw te bouwen school de Kersenboom.

 

 

Foto’s ‘Kunst’

Januari 2017: De afgelopen periode hebben wij schoolbreed gewerkt met het thema ‘Kunst’. We hebben veel geleerd over verschillende technieken en kunstenaars. Met een speurtocht door de school en een stille bieding op de groepswerken werd het thema afgesloten. Met het opgehaalde geld worden er sporttenues voor toernooien aangeschaft.

Bekijk de foto’s hier