LogoBrede school de Kersenboom is een neutrale school in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep, dichtbij het centrum van Diemen. Wij zijn een echte wijkschool. De Kersenboom is een school waar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn en zich thuis kunnen voelen. Wij bieden ouders en hun kinderen een dagarrangement van 07:45 t/m 18.30 uur waarbinnen het onderwijs zich afspeelt volgens een continurooster van 08:00 t/m 14.00 uur.

Door de groei van Plantage de Sniep blijft het leerlingenaantal toenemen. Op dit moment nemen wij alleen nog kinderen aan die op de Sniep woonachtig zijn. Bij de start van dit schooljaar hebben wij onze intrek genomen in onze prachtige nieuwe school op de Sportlaan.

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief mei 2019

Nieuwsbrief mei 2019

Nieuwsbrief februari 2019

Terugblik op Januari 2018, Nieuws van februari 2019

Nieuwsbrief februari 2019