LogoDe Kersenboom is een neutrale school in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep, dichtbij het centrum van Diemen. Wij zijn een echte wijkschool voor de (toekomstige) kinderen van deze nieuwbouwwijk . De Kersenboom is een school waar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn en zich thuis kunnen voelen. Wij bieden ouders en hun kinderen een dagarrangement van 07:45 t/m 18.30 uur waarbinnen het onderwijs zich afspeelt volgens een continurooster van 08:00 t/m 14.00 uur.

Er wordt inmiddels alweer een tijdje flink gebouwd op Plantage de Sniep en het leerlingenaantal groeit daardoor gestaag. Het aannamebeleid is hierop aangepast. Kinderen die woonachtig op de Sniep zijn, hebben voorrang bij plaatsing. Indien er meer plaatsen beschikbaar zijn worden in eerste instantie kinderen uit Diemen toegelaten. Daarna pas andere postcodegebieden.

De prachtige nieuwbouw komt in zicht. De architect is bekend, het ontwerp klaar. In 2017 zal begonnen worden met het bouwen van de school. De verwachting is dat wij bij de start van schooljaar 2018-2019 ons nieuwe gebouw in gebruik gaan nemen.

Logo

Nieuwsbrief oktober 2017

nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwbouw

De eerste paal 14 september 2017

 


Brugpieperdag

Elk jaar worden de 8e groepers op een ludieke manier “getest” of ze klaar zijn voor het leven als brugklasser. De zogenaamde brugpieperdag. Gevuld met een tas met piepers leggen ze een parcours af onder begeleiding van verschillende ouders.
Zo zijn er diverse onderdelen zoals; fietsen door weer en wind, hangjongeren (spijkerbroekhangen) en tentje opzetten. Maar ook de serieuze kanten komen aan bod zoals boeken kaften en band plakken. Elk jaar is het weer een geslaagde dag met veel leuke momenten.