De Kersenboom is een neutrale school in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep, dichtbij het centrum van Diemen. Wij zijn een echte wijkschool voor de (toekomstige) kinderen van deze nieuwbouwwijk . De Kersenboom is een school waar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn en zich thuis kunnen voelen. Wij bieden ouders en hun kinderen een dagarrangement van 07:45 t/m 18.30 uur waarbinnen het onderwijs zich afspeelt volgens een continurooster van 08:00 t/m 14.00 uur.

Er wordt inmiddels alweer een tijdje flink gebouwd op Plantage de Sniep en het leerlingenaantal groeit daardoor gestaag. Het aannamebeleid is hierop aangepast. Kinderen die woonachtig op de Sniep zijn, hebben voorrang bij plaatsing. Indien er meer plaatsen beschikbaar zijn worden in eerste instantie kinderen uit Diemen toegelaten. Daarna pas andere postcodegebieden.

De prachtige nieuwbouw komt in zicht. De architect is bekend, het ontwerp klaar. In 2017 zal begonnen worden met het bouwen van de school. De verwachting is dat wij bij de start van schooljaar 2018-2019 ons nieuwe gebouw in gebruik gaan nemen.

Logo

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwe regels, spullen en museumbezoek…

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief juli 2016

Afscheid, zomervakantie, en nog veel meer….

nieuwsbrief Juli 2016